การดื่มน้ำผักผลไม้ที่มีเอนไซม์ในการต้านและสลายมะเร็งจะเป็นตัวช่วยอีกแรงในการรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง เพราะการดื่มน้ำเอ็นไซม์จากน้ำผักและผลไม้นั้นจะได้ปริมาณวิตามินและเกลือแร่ที่มากกว่าการรับประทานผักผลไม้ดิบแค่เพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อคุณรับประทานผักผลไม้อย่างเดียว กากใยของอาหารที่มีอยู่ในผักผลไม้จะทำให้คุณรู้สึกอิ่มเร็ว โดยที่ร่างกายอาจจะได้รับวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณที่ยังไม่เพียงพอในการสลายมะเร็งร้าย แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะดื่มแต่น้ำผลไม้แทนการรับประทานผักผลไม้สด เพราะจะทำให้ขาดเส้นใยอาหารได้

                             

        นอกจากอาหารการกินที่ต้องใส่ใจเพื่อสุขภาพในการป้องกันและสลายโรคมะเร็งแล้ว เรายังสามารถป้องกันและสลายโรคมะเร็งได้ด้วยการดื่มน้ำเอนไซม์ที่มาจากน้ำผักผลไม้ได้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นการเสริมแรงในการต่อต้านและสลายมะเร็งให้หมดไปจากร่างกายเราอีกวิธีหนึ่ง

        ดังนั้นควรที่จะรับประทานและดื่มไปพร้อม ๆ กัน เพื่อคุณค่าที่จะได้รับสูงสุดในการป้องกันและรักษา และเพื่อการกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไปไม่กลับมาเป็นอีก

Comment

Comment:

Tweet